Τι να προσέξω στην ασφάλιση της υγείας μου;

 

1. Ποιόν θα επιλέξω ως ασφαλιστικό μου σύμβουλο;

Η υπεραξία κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν είναι οι όροι, οι καλύψεις, οι εξαιρέσεις, η διάρκεια ή τα ασφάλιστρά του. Είναι ο άνθρωπος που μας εξυπηρετεί. Εκείνος που θα ακούσει προσεκτικά τις σκέψεις μας, θα μας βοηθήσει να καταγράψουμε και να αναλύσουμε μαζί τις ανάγκες μας προκειμένου να αποφασίσουμε αν και πόσο καλά αυτές ταιριάζουν με ένα ή περισσότερα από τα διαθέσιμα προϊόντα της αγοράς. Ο άνθρωπος που μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν βασισμένο στις δικές μας ανάγκες. Ο άνθρωπος με τον οποίο χτίζουμε καθημερινά μια σχέση εμπιστοσύνης, που τροφοδοτείται από την ειλικρίνεια, τον σεβασμό και την αλληλοεκτίμηση. Ο άνθρωπος που θα σταθεί στο πλάι μας όταν τον έχουμε ανάγκη, αλλά και ο άνθρωπος που θα χαίρεται περισσότερο για εμάς όταν δεν τον έχουμε ανάγκη, παρόλο που δεν θα χρειάζεται να μας αποδείξει την αξία των υπηρεσιών του στην πράξη. Επιλέγοντας τον σωστό άνθρωπο για τα ασφαλιστικά μας ζητήματα, δεν αγοράζουμε απλώς ένα ασφαλιστικό προϊόν, αλλά μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική εμπειρία – υπηρεσία πριν και μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Έχοντας κάνει αυτή την επιλογή, έχουμε κατορθώσει να προσέξουμε το 90% των «ασφαλιστικών κινδύνων». Το υπόλοιπο 10% είναι:

2. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις του συμβολαίου μου;

Οι εξαιρέσεις υπάρχουν διατυπωμένες στους όρους του συμβολαίου σε όλα τα ασφαλιστήρια υγείας. Είναι αυτές που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις δεν θα καλυφθούμε από το συμβόλαιό μας. Ο σύμβουλός μας θα μας ενημερώσει πριν από τη σύναψη του συμβολαίου για αυτές, προκειμένου να αποφασίσουμε με πλήρη επίγνωση αν και ποιο ασφαλιστήριο θα αγοράσουμε. Κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, θα μας θυμίσει όποτε χρειαστεί τις εξαιρέσεις και θα φροντίζει για τη συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωσή μας.

3. Ποιες είναι οι χρονικές αναμονές για την ισχύ των καλύψεών μου;

Οι χρονικές αναμονές είναι οι περίοδοι αναμονής μέχρι την ώρα που αρχίζουν οι καλύψεις του συμβολαίου μας. Είναι ξεκάθαρα ορισμένες στους όρους του συμβολαίου μας. Ο σύμβουλός μας θα μας ενημερώσει πριν από τη σύναψη του συμβολαίου για αυτές, προκειμένου να γνωρίζουμε εξ αρχής από πότε ξεκινάμε να καλυπτόμαστε για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

4. Ποια είναι τα όρια κάλυψης αμοιβών ιατρών, δωματίου και τροφής του συμβολαίου μου;

Τα περισσότερα νοσοκομειακά προγράμματα έχουν προσαρτημένο στους όρους τους, έναν πίνακα με τις ανώτατες αμοιβές των χειρούργων και των αναισθησιολόγων ανάλογα με την κατηγορία της χειρουργικής επέμβασης. Ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος θα μας ενημερώσει πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης για τα όρια αμοιβών των γιατρών προκειμένου να μην βρεθούμε προ εκπλήξεων σε περίπτωση νοσηλείας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει σε πολλές περιπτώσεις και στα υπό όρια για το κόστος του δωματίου και τροφής.

5. Ποιο είναι το ανώτατο όριο κάλυψης και το ποσοστό κάλυψης του συμβολαίου μου;

Κάθε ασφαλιστήριο υγείας έχει ένα ανώτατο όριο κάλυψης. Σε κάποια συμβόλαια το ανώτατο όριο είναι ετήσιο και σε κάποια άλλα είναι κατά γεγονός – συμβάν. Αναφορικά με τα ποσοστά κάλυψης των συμβολαίων υγείας, άλλα καλύπτουν το 100% σε όλο τον κόσμο και άλλα καλύπτουν μικρότερο ποσοστό εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος και στις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Υπάρχουν νοσοκομειακά προγράμματα που καλύπτουν μόνο στην Ελλάδα ή ακόμα και σε συγκεκριμένες κλινικές. Η σωστή ενημέρωσή μας από τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο, μπορεί να μας εξασφαλίσει τη λήψη της σωστής επιλογής του ιδανικού προγράμματος για εμάς.

6. Ποιο είναι το ποσό της απαλλαγής ή το εκπιπτόμενο ποσό του συμβολαίου μου;

Πολλά ασφαλιστήρια υγείας μας δίνουν την δυνατότητα να επιλέξουμε το αρχικό ποσό εξόδων το οποίο πρέπει να καταβάλουμε εμείς ή ο δημόσιος φορέας μας, ή το ομαδικό μας πρόγραμμα (π.χ.: 500€, 1.000€, 1.500€, 3000€). Όσο μεγαλώνει η απαλλαγή τόσο μικραίνει το κόστος ασφάλισης της υγείας μας. Όταν γνωρίζουμε εξ αρχής την απαλλαγή μας, χρησιμοποιούμε τον δημόσιο φορέα μας ή και το ομαδικό μας πρόγραμμα υγείας προκειμένου να έχουμε τη μικρότερη δυνατή συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας.

7. Ποια είναι η διάρκεια του συμβολαίου μου;

Τα Ασφαλιστήρια Υγείας διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες όσον αφορά στον τρόπο ανανέωσής τους: α. τα ισόβια: δηλαδή τα συμβόλαια που από την ώρα της σύναψής τους και μετά η ασφαλιστική εταιρία δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς τους όρους, τις καλύψεις, τις εξαιρέσεις και τη διάρκειά τους και β. τα ετησίως ανανεούμενα: δηλαδή τα προγράμματα που η ασφαλιστική εταιρία μπορεί ανά πάσα στιγμή να επαναπροσδιορίσει γραπτώς και μονομερώς τους όρους, τις καλύψεις, τις εξαιρέσεις και τη διάθεση ολόκληρου του προγράμματος για όλη την ομάδα των ασφαλισμένων της. Υπάρχουν εταιρίες που μας δίνουν εγγύηση παροχών και αναφέρουν πως δεν μπορούν να αλλάξουν τους όρους εφόσον πληρώσουμε την ανανέωση του συμβολαίου. Υπάρχουν ακόμα αρκετές παραλλαγές του όρου ανανέωσης ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία.

8. Υπάρχουν δωρεάν παροχές που μου προσφέρονται εκτός από όσα αναγράφονται στους όρους του συμβολαίου μου;

Κατά κανόνα τα περισσότερα νοσοκομειακά προγράμματα προσφέρουν δωρεάν επισκέψεις σε βασικές κατηγορίες γιατρών (όπως: παιδίατρος, παθολόγος, καρδιολόγος, ορθοπεδικός) και δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι ενός ποσού για τα έκτακτα περιστατικά στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων με τις ασφαλιστικές εταιρίες νοσοκομείων. Ωστόσο, σε περίπτωση ατυχήματος, μπορεί να χρειαστούν νάρθηκες και κάποιες άλλες ιατρικές πράξεις που δεν καλύπτονται στις δωρεάν παροχές των συμβεβλημένων νοσοκομείων, παρά μόνο αν έχουμε κάλυψη για ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα. Ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος είναι υπεύθυνος να μας ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα για αυτές τις περιπτώσεις πριν και μετά την σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μας.