Τι να προσέξω στην ασφάλιση του σπιτιού μου;

 

1. Ποιόν θα επιλέξω ως ασφαλιστικό μου σύμβουλο;

Η υπεραξία κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν είναι οι όροι, οι καλύψεις, οι εξαιρέσεις, η διάρκεια ή τα ασφάλιστρά του. Είναι ο άνθρωπος που μας εξυπηρετεί. Εκείνος που θα ακούσει προσεκτικά τις σκέψεις μας, θα μας βοηθήσει να καταγράψουμε και να αναλύσουμε μαζί τις ανάγκες μας προκειμένου να αποφασίσουμε αν και πόσο καλά αυτές ταιριάζουν με ένα ή περισσότερα από τα διαθέσιμα προϊόντα της αγοράς. Ο άνθρωπος που μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν βασισμένο στις δικές μας ανάγκες. Ο άνθρωπος με τον οποίο χτίζουμε καθημερινά μια σχέση εμπιστοσύνης, που τροφοδοτείται από την ειλικρίνεια, τον σεβασμό και την αλληλοεκτίμηση. Ο άνθρωπος που θα σταθεί στο πλάι μας όταν τον έχουμε ανάγκη, αλλά και ο άνθρωπος που θα χαίρεται περισσότερο για εμάς όταν δεν τον έχουμε ανάγκη, παρόλο που δεν θα χρειάζεται να μας αποδείξει την αξία των υπηρεσιών του στην πράξη. Επιλέγοντας τον σωστό άνθρωπο για τα ασφαλιστικά μας ζητήματα, δεν αγοράζουμε απλώς ένα ασφαλιστικό προϊόν, αλλά μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική εμπειρία – υπηρεσία πριν και μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Έχοντας κάνει αυτή την επιλογή, έχουμε κατορθώσει να προσέξουμε το 90% των «ασφαλιστικών κινδύνων». Το υπόλοιπο 10% είναι:

2. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις του συμβολαίου μου;

Οι εξαιρέσεις υπάρχουν διατυπωμένες στους όρους του συμβολαίου σε όλα τα ασφαλιστήρια κατοικίας. Είναι αυτές που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις δεν θα καλυφθούμε από το συμβόλαιό μας. Ο σύμβουλός μας θα μας ενημερώσει πριν από τη σύναψη του συμβολαίου για αυτές, προκειμένου να αποφασίσουμε με πλήρη επίγνωση αν και ποιο ασφαλιστήριο θα αγοράσουμε. Κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, θα μας θυμίσει όποτε χρειαστεί τις εξαιρέσεις και θα φροντίζει για τη συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωσή μας.

3. Για ποιο κεφάλαιο πρέπει να ασφαλιστεί το σπίτι μου;

Ένα σπίτι ασφαλίζεται στην κατασκευαστική αξία του, διότι αν πάθει οποιαδήποτε ζημιά, με τα χρήματα που θα αποζημιωθούμε ως δικαιούχοι του ασφαλίσματος από την ασφαλιστική εταιρία, θα είμαστε σε θέση να το φέρουμε στην αρχική του κατάσταση. Αν πρόκειται για την ασφάλιση ενός διαμερίσματος μέσης κατασκευής (δηλαδή ούτε οικονομικής ούτε πολυτελούς κατασκευής) υπολογίζουμε την αξία του από €1.000/τ.μ. – 1500/τ.μ. Ένα διαμέρισμα δηλαδή 100τ.μ. κοστίζει €100.000 – 150.000 Ευρώ για την κατασκευή του με καινούρια υλικά μεσαίου κόστους. Σε αυτή την αξία, προσθέτουμε επιπλέον περίπου 7% για τα θεμέλια του διαμερίσματος, εφόσον το ασφαλίσουμε και για τον κίνδυνο του σεισμού και 5–6% για τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Έτσι, τελικά ένα διαμέρισμα μέσης κατασκευής 100τ.μ. θα ασφαλιστεί για κεφάλαιο €113.000. Αν η κατασκευή είναι πολυτελής, ή αν πρόκειται για μονοκατοικία, η αξία του σπιτιού ανά τ.μ. ανεβαίνει και μπορεί να ξεπεράσει τα €2000/τ.μ. προκειμένου να ασφαλιστεί σωστά.

4. Τι είναι η ασφάλιση περιεχομένου μιας κατοικίας;

Περιεχόμενο ορίζεται ότι δεν είναι σταθερά προσαρτημένο στο κτίριό μας. Είναι δηλαδή τα έπιπλα, οι ηλεκτρικές μας συσκευές, ο ρουχισμός μας, τα υπόλοιπα κινητά αντικείμενα του σπιτιού μας. Υπάρχουν ειδικά αντικείμενα μεγάλης αξίας, που αν επιθυμούμε την ασφάλισή τους, θα πρέπει να προβούμε σε ειδική συμφωνία με την ασφαλιστική εταιρία για να τα καλύψουμε σε περίπτωση οποιουδήποτε κινδύνου. Κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες εξαιρούν από τα συμβόλαιά τους την ασφάλιση των βιβλίων μας, των χρυσαφικών μας, των χαρτονομισμάτων μας και κάποιες άλλες θέτουν ως όρο για την ολική ή μερική ασφάλισή τους τη φύλαξή τους σε χρηματοκιβώτιο. Η σωστή ενημέρωσή μας από τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο, μπορεί να μας εξασφαλίσει τη λήψη της σωστής επιλογής του ιδανικού προγράμματος για εμάς.

5. Υπάρχει ποσό απαλλαγής στο συμβόλαιο της κατοικίας μου;

Σε πολλές καλύψεις συμβολαίων κατοικίας (ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία και το είδος του συμβολαίου) υπάρχουν οι λεγόμενες απαλλαγές. Αυτές ορίζουν το ποσό της δικής μας συμμετοχής σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Πέραν αυτού του ποσού, εφόσον έχουμε ασφαλίσει σωστά το σπίτι μας, αποζημιωνόμαστε από την ασφαλιστική εταιρία. Συνήθως, όσο μεγαλώνει η απαλλαγή τόσο μικραίνει το κόστος ασφάλισης του σπιτιού μας. Όταν έχουμε ενημερωθεί σωστά και υπεύθυνα από τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο, γνωρίζουμε εξ αρχής τις απαλλαγές του συμβολαίου μας και δεν βρισκόμαστε προ εκπλήξεων την ώρα της ζημιάς.

6. Έχω συνάψει δάνειο με μια τράπεζα και μου ζητάει ασφαλιστήριο σπιτιού. Είναι υποχρεωτικό να το ασφαλίσω στην τράπεζα;

Η τράπεζα (ενεχυρούχος δανείστρια) μας υποχρεώνει για την προσκόμιση του ετήσιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σπιτιού μας με τις καλύψεις της φωτιάς και του σεισμού. Δεν μπορεί όμως να μας υποχρεώσει να ασφαλιστούμε στην ίδια την τράπεζα. Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα της επιλογής του ασφαλιστικού συμβούλου που θα μας προσφέρει τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία του πριν και μετά την πιθανή ζημιά που θα συμβεί στο σπίτι μας. Ο άνθρωπος που θα εμπιστευθούμε, είναι εκείνος που θα μας ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα για τα διαθέσιμα ασφαλιστικά προγράμματα της αγοράς, για τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις των συμβολαίων, για τα κόστη και τα οφέλη των συμβολαίων των ασφαλιστικών εταιριών. Είναι ο επαγγελματίας που θα σταθεί στο πλάι μας σε περίπτωση ζημιάς και θα δώσει προστιθέμενη αξία σε όποιο ασφαλιστικό προϊόν και να έχουμε επιλέξει.