Τι να προσέξω στην ασφάλιση της επιχείρησής μου;

 

1. Ποιόν θα επιλέξω ως ασφαλιστικό μου σύμβουλο;

Η υπεραξία κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν είναι οι όροι, οι καλύψεις, οι εξαιρέσεις, η διάρκεια ή τα ασφάλιστρά του. Είναι ο άνθρωπος που μας εξυπηρετεί. Εκείνος που θα ακούσει προσεκτικά τις σκέψεις μας, θα μας βοηθήσει να καταγράψουμε και να αναλύσουμε μαζί τις ανάγκες μας προκειμένου να αποφασίσουμε αν και πόσο καλά αυτές ταιριάζουν με ένα ή περισσότερα από τα διαθέσιμα προϊόντα της αγοράς. Ο άνθρωπος που μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν βασισμένο στις δικές μας ανάγκες. Ο άνθρωπος με τον οποίο χτίζουμε καθημερινά μια σχέση εμπιστοσύνης, που τροφοδοτείται από την ειλικρίνεια, τον σεβασμό και την αλληλοεκτίμηση. Ο άνθρωπος που θα σταθεί στο πλάι μας όταν τον έχουμε ανάγκη, αλλά και ο άνθρωπος που θα χαίρεται περισσότερο για εμάς όταν δεν τον έχουμε ανάγκη, παρόλο που δεν θα χρειάζεται να μας αποδείξει την αξία των υπηρεσιών του στην πράξη. Επιλέγοντας τον σωστό άνθρωπο για τα ασφαλιστικά μας ζητήματα, δεν αγοράζουμε απλώς ένα ασφαλιστικό προϊόν, αλλά μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική εμπειρία – υπηρεσία πριν και μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Έχοντας κάνει αυτή την επιλογή, έχουμε κατορθώσει να προσέξουμε το 90% των «ασφαλιστικών κινδύνων». Το υπόλοιπο 10% είναι:

2. Για ποιους κινδύνους πρέπει να ασφαλίσω την επιχείρησή μου;

Ανάλογα με το είδος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, αφού καταγράψουμε και αναλύσουμε τους κινδύνους που απειλούν την επιχείρησή μας, θέτουμε προτεραιότητες προκειμένου να δούμε σε ποιο βαθμό και με ποιόν τρόπο θα προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε την πιθανότητα να πληγεί η επιχείρησή μας από αυτούς. Υπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να είναι συνήθεις αλλά οικονομικά διαχειρίσιμοι για εμάς και την εταιρία μας. Υπάρχουν άλλοι, που ενώ είναι σπανιότεροι, είναι τόσο μεγάλοι και ασύμφοροι, που η μεταφορά τους σε μια ασφαλιστική εταιρία, αποδεικνύεται ως η μόνη και ιδανική επιλογή, προκειμένου να μην εκταμιεύουμε υπέρογκα ποσά που δεν έχουμε διαθέσιμα ή τα έχουμε αλλά είναι απαραίτητα ως κεφάλαια για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησή μας, σε περίπτωση που αυτοί επέλθουν. Μπορούμε λοιπόν μεταξύ άλλων να ασφαλίσουμε: α. τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, β. το περιεχόμενό της / τα εμπορεύματα και τον εξοπλισμό της, γ. τους εργαζόμενους και συνεργάτες της, δ. τον στόλο των οχημάτων της, ε. την αστική μας ευθύνη, αλλά και αυτή της επιχείρησης προς τρίτους, στ. τα χρήματα της επιχείρησης από τους κινδύνους της κλοπής, της διάρρηξης και της υπεξαίρεσης, ζ. τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της επιχείρησης από οποιονδήποτε κίνδυνο, η. τις μηχανικές βλάβες του εξοπλισμού και την απώλεια κερδών συνεπεία μηχανικών βλαβών του εξοπλισμού της επιχείρησης, θ. τα μεταφερόμενα εμπορεύματα της επιχείρησης, ι. τις κυβερνοεπιθέσεις, κ. τις πιστώσεις και εγγυήσεις της επιχείρησης.

3. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις του συμβολαίου μου;

Οι εξαιρέσεις υπάρχουν διατυπωμένες στους όρους των συμβολαίων σε όλα τα ασφαλιστήρια επιχειρήσεων. Είναι αυτές που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις δεν θα καλυφθούμε από το συμβόλαιό μας. Ο σύμβουλός μας θα μας ενημερώσει πριν από τη σύναψη του συμβολαίου για αυτές, προκειμένου να αποφασίσουμε με πλήρη επίγνωση αν και ποιο ασφαλιστήριο θα αγοράσουμε. Κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, θα μας θυμίσει όποτε χρειαστεί τις εξαιρέσεις και θα φροντίζει για τη συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωσή μας.

4. Για ποιο κεφάλαιο πρέπει να ασφαλιστεί το κτίριο της επιχείρησής μου;

Μια επιχείρηση για τις κτιριακές της εγκαταστάσεις ασφαλίζεται στην κατασκευαστική αξία της, διότι αν πάθει οποιαδήποτε ζημιά, με τα χρήματα που θα αποζημιωθούμε ως δικαιούχοι του ασφαλίσματος από την ασφαλιστική εταιρία, θα είμαστε σε θέση να τις φέρουμε στην αρχική τους κατάσταση. Ανάλογα με το είδος κατασκευής και την κατηγορία των κτιριακών εγκαταστάσεων ορίζεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Πολλές είναι οι φορές που ειδικός πραγματογνώμονας επισκέπτεται την επιχείρησή μας προκειμένου να εκτιμήσει την αξία των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων, να μας θέσει υπόψη τα απαραίτητα μέτρα και μέσα προστασίας του χώρου μας από πολλούς κινδύνους αλλά και να διασφαλίσει ότι σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου η κάλυψή μας θα είναι η σωστή.

5. Υπάρχουν ποσά απαλλαγής στα συμβόλαια της επιχείρησής μου;

Σε πολλές καλύψεις συμβολαίων (ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία και το είδος του συμβολαίου) υπάρχουν οι λεγόμενες απαλλαγές. Αυτές ορίζουν το ποσό της δικής μας συμμετοχής σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Πέραν αυτού του ποσού, εφόσον έχουμε ασφαλίσει σωστά την επιχείρησή μας, αποζημιωνόμαστε από την ασφαλιστική εταιρία. Συνήθως, όσο μεγαλώνει η απαλλαγή τόσο μικραίνει το κόστος ασφάλισης της επιχείρησής μας. Όταν έχουμε ενημερωθεί σωστά και υπεύθυνα από τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο, γνωρίζουμε εξ αρχής τις απαλλαγές των συμβολαίων μας και δεν βρισκόμαστε προ εκπλήξεων την ώρα της ζημιάς.

6. Έχω συνάψει δάνειο με μια τράπεζα και μου ζητάει ασφαλιστήριο για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Είναι υποχρεωτικό να τις ασφαλίσω στην τράπεζα;

Η τράπεζα (ενεχυρούχος δανείστρια) μας υποχρεώνει για την προσκόμιση του ετήσιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου της επιχείρησής μας με τις καλύψεις της φωτιάς και του σεισμού. Δεν μπορεί όμως να μας υποχρεώσει να ασφαλιστούμε στην ίδια την τράπεζα. Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα της επιλογής του ασφαλιστικού συμβούλου που θα μας προσφέρει τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία του πριν και μετά την πιθανή ζημιά που θα συμβεί στην επιχείρησή μας. Ο άνθρωπος που θα εμπιστευθούμε, είναι εκείνος που θα μας ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα για τα διαθέσιμα ασφαλιστικά προγράμματα της αγοράς, για τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις των συμβολαίων, για τα κόστη και τα οφέλη των συμβολαίων των ασφαλιστικών εταιριών. Είναι ο επαγγελματίας που θα σταθεί στο πλάι μας σε περίπτωση ζημιάς και θα δώσει προστιθέμενη αξία σε όποιο ασφαλιστικό προϊόν και να έχουμε επιλέξει.