Τι να προσέξω στην ασφάλιση του αυτοκινήτου μου;

 

1. Ποιόν θα επιλέξω ως ασφαλιστικό μου σύμβουλο;

Η υπεραξία κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν είναι οι όροι, οι καλύψεις, οι εξαιρέσεις, η διάρκεια ή τα ασφάλιστρά του. Είναι ο άνθρωπος που μας εξυπηρετεί. Εκείνος που θα ακούσει προσεκτικά τις σκέψεις μας, θα μας βοηθήσει να καταγράψουμε και να αναλύσουμε μαζί τις ανάγκες μας προκειμένου να αποφασίσουμε αν και πόσο καλά αυτές ταιριάζουν με ένα ή περισσότερα από τα διαθέσιμα προϊόντα της αγοράς. Ο άνθρωπος που μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν βασισμένο στις δικές μας ανάγκες. Ο άνθρωπος με τον οποίο χτίζουμε καθημερινά μια σχέση εμπιστοσύνης, που τροφοδοτείται από την ειλικρίνεια, τον σεβασμό και την αλληλοεκτίμηση. Ο άνθρωπος που θα σταθεί στο πλάι μας όταν τον έχουμε ανάγκη, αλλά και ο άνθρωπος που θα χαίρεται περισσότερο για εμάς όταν δεν τον έχουμε ανάγκη, παρόλο που δεν θα χρειάζεται να μας αποδείξει την αξία των υπηρεσιών του στην πράξη. Επιλέγοντας τον σωστό άνθρωπο για τα ασφαλιστικά μας ζητήματα, δεν αγοράζουμε απλώς ένα ασφαλιστικό προϊόν, αλλά μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική εμπειρία – υπηρεσία πριν και μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Έχοντας κάνει αυτή την επιλογή, έχουμε κατορθώσει να προσέξουμε το 90% των «ασφαλιστικών κινδύνων». Το υπόλοιπο 10% είναι:

2. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις του συμβολαίου μου;

Οι εξαιρέσεις υπάρχουν διατυπωμένες στους όρους του συμβολαίου σε όλα τα ασφαλιστήρια αυτοκινήτου. Είναι αυτές που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις δεν θα καλυφθούμε από το συμβόλαιό μας. Ο σύμβουλός μας θα μας ενημερώσει πριν από τη σύναψη του συμβολαίου για αυτές, προκειμένου να αποφασίσουμε με πλήρη επίγνωση αν και ποιο ασφαλιστήριο θα αγοράσουμε. Κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, θα μας θυμίσει όποτε χρειαστεί τις εξαιρέσεις και θα φροντίζει για τη συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωσή μας.

3. Για ποιο κεφάλαιο πρέπει να ασφαλιστεί το αυτοκίνητό μου;

Σε περίπτωση που επιλέξουμε να ασφαλίσουμε το όχημά μας και για άλλους κινδύνους εκτός από αυτόν της Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους, που ορίζει ο νόμος, είναι σημαντικό εκτός από την ακριβή ημερομηνία έκδοσης της 1ης αδείας του οχήματός μας, τη μάρκα, το μοντέλο και τα κυβικά του, να αναφέρουμε στον ασφαλιστικό μας σύμβουλο και άλλα στοιχεία που καθορίζουν την τρέχουσα αξία του, όπως για παράδειγμα κάποια extra χαρακτηριστικά που έχουμε προσθέσει στη βασική του έκδοση: ζάντες αλουμινίου, ηχοσύστημα, δερμάτινα καθίσματα, συστήματα συναγερμού και άλλα. Η αξία που μας αφορά για την αποζημίωσή μας σε περίπτωση κάποιας ζημιάς του οχήματός μας (φωτιάς, κλοπής, φυσικών φαινομένων, ιδίων ζημιών) είναι η εμπορική του αξία την ώρα της ζημιάς. Για τον λόγο αυτό, ο σύμβουλός μας θα φροντίζει σε κάθε ανανέωση να αναπροσαρμόζει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο προκειμένου τα ασφάλιστρα που πληρώνουμε να αντιστοιχούν στο ποσό που θα εισπράξουμε σε περίπτωση ζημιάς.

4. Υπάρχει ποσό απαλλαγής στο συμβόλαιο του αυτοκινήτου μου;

Σε πολλές καλύψεις συμβολαίων αυτοκινήτου (ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία και το είδος του συμβολαίου) υπάρχουν οι λεγόμενες απαλλαγές. Αυτές ορίζουν το ποσό της δικής μας συμμετοχής σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Πέραν αυτού του ποσού, εφόσον έχουμε ασφαλίσει σωστά το αυτοκίνητό μας, αποζημιωνόμαστε από την ασφαλιστική εταιρία. Συνήθως, όσο μεγαλώνει η απαλλαγή τόσο μικραίνει το κόστος ασφάλισης. Όταν έχουμε ενημερωθεί σωστά και υπεύθυνα από τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο, γνωρίζουμε εξ αρχής τις απαλλαγές του συμβολαίου μας και δεν βρισκόμαστε προ εκπλήξεων την ώρα της ζημιάς.

5. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην φροντίδα ατυχήματος και την οδική βοήθεια; Η αντιπροσωπεία μου κάνει δώρο την οδική βοήθεια. Πρέπει να πληρώνω ξεχωριστά την κάλυψη στην ασφαλιστική μου εταιρία;

Η φροντίδα ατυχήματος, είναι η 24ωρη υπηρεσία της ασφαλιστικής εταιρίας που έχουμε επιλέξει να ασφαλίσουμε το όχημά μας και εκτός από την επιτόπια καταγραφή του ατυχήματος στο οποίο έχουμε εμπλακεί, αναλαμβάνει ΜΙΑ ρυμούλκηση του οχήματός μας για κάθε συμβάν. Η οδική βοήθεια είναι εκείνη που θα επιληφθεί για τη ρυμούλκηση του οχήματός μας σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης του, ή για την επιτόπια αποκατάστασή της εφόσον πρόκειται για κάτι απλό όπως: φόρτιση μπαταρίας, αλλαγή λάστιχου και τα λοιπά. Εφόσον μας έχουν κάνει δώρο από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων την οδική βοήθεια, καλό θα είναι να διαβάσουμε προσεκτικά τους ασφαλιστικούς όρους προκειμένου να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να αγοράσουμε την κάλυψη και από την ασφαλιστική μας εταιρία, διότι μπορεί τα δώρα να είναι πάντοτε πολύτιμα, αλλά δεν καλύπτουν πάντα όλες μας τις ανάγκες (όπως για παράδειγμα επαναπατρισμό του οχήματος από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας στην έδρα μας, κάλυψη εξόδων επαναπατρισμού του οδηγού και των επιβατών και λοιπά).

6. Έχω συνάψει δάνειο για την αγορά του αυτοκινήτου μου και η τράπεζα μου ζητάει ασφαλιστήριο αυτοκινήτου. Είναι υποχρεωτικό να το ασφαλίσω στην τράπεζα;

Η τράπεζα (ενεχυρούχος δανείστρια) μας υποχρεώνει για την προσκόμιση του ετήσιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου του οχήματός μας με τις καλύψεις που ορίζει ο νόμος και επιπλέον αυτές της φωτιάς, της κλοπής, των φυσικών φαινομένων και των ίδιων ζημιών. Δεν μπορεί όμως να μας υποχρεώσει να ασφαλιστούμε στην ίδια την τράπεζα. Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα της επιλογής του ασφαλιστικού συμβούλου που θα μας προσφέρει τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία του πριν και μετά την πιθανή ζημιά που θα συμβεί στο αυτοκίνητό μας. Ο άνθρωπος που θα εμπιστευθούμε, είναι εκείνος που θα μας ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα για τα διαθέσιμα ασφαλιστικά προγράμματα της αγοράς, για τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις των συμβολαίων, για τα κόστη και τα οφέλη των συμβολαίων των ασφαλιστικών εταιριών. Είναι ο επαγγελματίας που θα σταθεί στο πλάι μας σε περίπτωση ζημιάς και θα δώσει προστιθέμενη αξία σε όποιο ασφαλιστικό προϊόν και να έχουμε επιλέξει.